Pomoc prawna świadczona jest w sprawach dotyczących pomówień (zniesławień), co dotyczy w szczególności rozgłaszania nieprawdziwych informacji w środowisku biznesowym, na stronach internetowych (w tym forach dyskusyjnych – tzw. hejterzy), czy też w innych okolicznościach.

 

Sprawy tego typu mogą być prowadzone dwutorowo tj. zarówno w procesie karnym (np. przestępstwo z art. 212 k.k.), jak i cywilnym (naruszenie dóbr osobistych). W przypadku tzw. hejterów (tj. sprawców działających w Internecie anonimowo) w toku sprawy podejmowane są czynności celem ustalenia numeru komputera IP sprawcy, a następnie dane abonenta – z reguły osoby odpowiedzialnej za pomówienie.