Pokrzywdzony wstępując w odpowiednim momencie do procesu karnego może uzyskać status tzw. oskarżyciela posiłkowego, co daje mu uprawnienia strony (m.in. do udziału w rozprawie, zgłaszania dowodów, zadawania pytań oskarżonemu i świadkom, uczestnictwa w nieomal wszystkich czynnościach procesu).

 

W ten sposób osoba pokrzywdzona przestępstwem uzyskuje realny wpływ na tok procesu karnego i obok oskarżyciela (z reguły prokuratora) może domagać się skazania sprawcy, w tym wymierzenia mu określonej kary.

 

Nadto pokrzywdzony w sprawie karnej może domagać się naprawienia szkody, nawiązki oraz zapłaty przez oskarżonego określonej kwoty na cel społeczny.