Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za cierpienie związane m.in. z:

 

  • śmiercią osoby najbliższej
  • uszczerbkiem na zdrowiu
  • wypadkiem komunikacyjnym
  • wypadkiem przy pracy
  • błędem w sztuce lekarskiej
  • innymi zdarzeniami losowymi.

 

Nadto prowadzone są inne sprawy odszkodowawcze (związane np. z niewykonaniem umowy, wadliwym wykonaniem umowy itp.).