Sprawy karne gospodarcze prowadzone przez kancelarię obejmują przestępstwa:

 

  • oszustwa (art. 286 k.k.)
  • działania na szkodę podmiotu gospodarczego (art. 296 k.k.)
  • łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a k.k.)
  • wyłudzenia kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji etc. (art. 297 k.k.)
  • prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.)
  • na szkodę wierzyciela (art. 300, 301 i 302 k.k.)
  • nieprowadzenia i nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.)
  • wyzysku (304 k.k.)
  • naruszenia praw autorskich w celach zarobkowych
  • inne z ustaw szczególnych (np. dotyczące obrotu paliwami)